1-4 dagers levering
Gratis bytte

Kjøpsbetingelser

Generelt
Følgende vilkår gjelder kjøp av varer og tjenester, levert av Motehus.no.

Vilkårene gjelder alt salg fra motehus.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss retten til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Motehus er ikke ansvarlig for forsinkelser som oppstår hos Posten. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.


Vi tar forbehold om mulige trykk,- og skrivefeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra motehus' side, kan dette endres uten unntak, evt berørte ordre kan kanselleres, dersom kunden blir gjort oppmerksom på dette på forhånd eller innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos motehus.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser motehus.no eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Motehus sin side. For å handle på Motehus.no må man være over 18 år.

Klarna håndterer våre betalinger og brukervilkårene finner dere her: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nb_no/user

Privacy policy

For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende.

Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.

Mer info om Klarna finner du her:  www.klarna.comFrakt

Hvis kunden ikke kjøper frimerker/fraktseddel og returnerer pakken til oss så vil vi få faktura fra Posten og et straffegebyr. Ved disse tilfellene så vil vi debitere kunden for disse kostnadene.

Reklamasjon
Før feil meldes til Motehus.no, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan vise til at produktet ikke fungerer slik Motehus.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Motehus.no snarest slik at Motehus.no kan iverksette nødvendige tiltak for å rette opp feilen. Kunden vil da få nytt produkt så langt lagerbeholdningen rekker. Om produktet er utsolgt vil kjøpe,- og fraktsummen bli refundert. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Motehus.no melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Motehus.no, betaler ikke motehus.no disse utgiftene.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr 400,- for å dekke våre kostnader i forbindelse med pakking, frakt og administrasjon.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Angrerettloven

I følge angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Vi ønsker at denne prosessen skal være så enkelt som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser, derfor finner du viktige utdrag fra angrerettloven nedenfor:
• Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren innen 14 dager etter at varen er mottatt. (jf. Angrerettloven § 11)
• Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf Angrerettloven § 6, punkt e) 
• Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a) 
• Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for varer der forbrukeren har brutt forseglingen. Dette gjelder varer som er forseglet. Kjøper du klær kan du selvsagt prøve dem og sende i retur om det ikke skulle svare til forventningen eller passe. Her ber vi dere være forsiktige med prøving av klær om dere har mye sminke på dere. (jf. Angrerettloven § 12 siste ledd) 
• Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). 

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med et gebyr pålydende kr 400,- til motehus.no for behandling av saken og portokostnader.Ekstraordinære forhold
Motehus.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler fra Motehus.no sin side. Dette gjelder likevel ikke hvis motehus.no kan vise til at mangelen skyldes forhold utenfor motehus.no's kontroll, og som motehus.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller hindre følgene av. Motehus.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra motehus.no's side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Nyhetsbrev/SMS

I vår butikk kan du registrere at du ønsker å motta reklame fra oss. Vi sender kun reklame ved nyhetsbrev og SMS til de som har registrert at de ønsker dette. Du kan når som helst melde deg av dette. Dette er helt gratis.

Salgspant/Betalingsvilkår
Motehus.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.


Endring i vilkårene
Motehus.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, som følge av endringer i lovgivningen.


Leveringstid
Normalt blir ordrene sendt ut samme dag. NB! Med sendt fra vårt lager menes den pakketiden vi bruker før vi sender ordren fra vårt lager. Frakttiden til posten kommer utenom. Normal leveringstid på a-post er 1-3 dager, og 2-5 dager som postoppkrav. Vi kan dessverre ikke garantere for posttiden til Posten Norge, da dette avhenger av hvor i landet pakken skal.


Levering til Svalbard
Som følge av et kostnadsfullt gebyr fra Posten kan vi dessverre ikke levere momsfritt til Svalbard.

Vi tenker miljø
For å spare miljøet, ligger ikke angrettskjema i pakken dere mottar. Dette akseptere dere ved å handle hos oss. Våre angrerettskjema ligger online, og dere trykker her for å laste dem ned. Enkelt og greit, og gjør at kun de som ønsker å returnere produktet(ene) trenger å skrive ut dette.

Instagram